Morton’s Neuroom

Wat is een Morton’s neuroom?

Een Morton neuroom is een verdikking van het weefsel om de zenuw van de teen welke bijdraagt tot irritatie van de zenuw. Deze zenuw loopt in de ruimte tussen de middenvoetsbeentjes (inter-metatarsale ruimte). De zenuw gaat onder het bandje die de middenvoetsbeentjes in de voorvoet met elkaar verbindt (inter-metatarsale ligament), waardoor een beperkte ruimte voor de zenuw beschikbaar is. Zo blijft ook de zenuw op zijn plaats.

Een Morton neuroom komt vaak voor tussen de derde en vierde teen. De meest voorkomende oorzaken van een Morton’s neuroom zijn o.a. overbelasting van de voorvoet, standafwijking tenen, slijmbursaontsteking onder de bal van de voet of druk door de schoenen.

Bij vrouwen komt het Morton neuroom acht tot tien maal vaker voor dan bij mannen.

 

Wat zijn de klachten?

Patiënten klagen over een scherpe brandende pijn die vanuit de bal van de voet uitstraalt naar de tenen. Soms voelt patiënt iets aan onderzijde van de voet verspringen en kan het gevoel hebben op een knobbel te stappen. Soms is er sprake van een doof gevoel of een onplezierig gevoel in de tenen.

De pijn ontstaat tijdens belaste activiteiten van de voeten zoals stappen. Patiënten hebben meestal geen last van pijn in rust. Het dragen van schoenen met een smalle neus of hoge hakken maakt de pijnklachten meestal erger. Hierdoor neemt de druk op de botjes van de tenen toe waardoor de zenuw meer klem komt te zitten.

Soms is er sprake van een abnormale afstand( gap) tussen de aangedane tenen!

Wat is een Morton-neuroom

Inklemming van inter-metatarsale zenuw

gap tussen 3e en 4e teen als gevolg van een Morton's neuroom

Gap tussen 3e en 4e teen als gevolg van een Morton’s neuroom

Hoe wordt een Morton neuroom vastgesteld?

De orthopedisch chirurg kan op basis van anamneses, lichamelijk onderzoek de diagnose vaststellen. De arts of kijkt of er aanwijzingen zijn voor andere pijnoorzaken.

De volgende onderwerpen kunnen tijdens uw bezoek aan orthopedische chirurg naar voren komen:

 • Wanneer is de pijn begonnen? Waar bevindt zich de pijn?
 • Heeft u last van doof gevoel van de tenen?
 • Is er verergering of misschien juist vermindering van de pijn wanneer u stapt? Heeft de pijn een constant karakter, of komt en gaat ?
 • Wat voor soort schoenen draagt u gewoonlijk?

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Bij twijfel aan de diagnose kan een echo onderzoek of MRI scan van de voet vervaardigd worden. De sensitiviteit van MRI scan voor een Morton’s neuroom is circa 93% met een specifiteit van 68%.

MRI scan van Morton's neuroom tussen 3e en 4e intermetatarsale ruimte

MRI scan van Morton’s neuroom tussen 3e en 4e intermetatarsale ruimte

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden van Morton’s neuroom?

De behandeling van een Morton neuroom is in eerste instantie conservatief. Schoenen met ruime toebox geven de botten in de voet de ruimte, waardoor de druk op de zenuw zal verminderen. Steunzolen kunnen de druk aan onderzijde van de voorvoet ontlasten en hierbij de klachten verlichten. Indien hiermee de klachten niet verdwijnen kan een corticosteroïd injectie overwogen worden. De succeskans van de conservatieve maatregelen bij de behandeling van een Morton’s neuroom bedraagt minder dan 50%.

 

Wanneer wordt een operatie geadviseerd?

Als een niet-operatieve behandeling niet voldoende helpt, kan de voet- en enkelchirurg u adviseren over de mogelijkheden van een operatie. Tijdens de operatie wordt de strakke inter-metatarsale ligament doorgenomen. Daarbij wordt meestal het aangedane deel van de zenuw of een deel van de laag om de zenuw verwijderd. Het gevoel in de twee tenen die grenzen aan het Morton’s neuroom kunnen blijvend verminderd of verdwenen zijn, omdat er zenuwtakjes zijn weggehaald.

Inter-metatarsale ligament

Inter-metatarsale ligament

rechts

Welke revalidatie is nodig na operatieve behandeling van een Morton’s neuroom?

Na de ingreep is altijd een korte herstelperiode van 2-3 weken nodig.

U mag na de operatie dezelfde dag naar huis.

U mag mobiliseren met een speciale schoen (verbandschoen) die u op de afdeling hebt gekregen.

De eerste 2 dagen rust u zoveel mogelijk met de voet in hoogstand. Het verband moet  48u dicht blijven.

De eerste 2 weken is relatieve rust nodig om de wond te laten genezen, maar de voet mag wel belast worden.

De geopereerde voet kan nog enkele weken wat dik blijven, dit is een normaal verschijnsel.

De hechtingen worden na 2 weken verwijderd.

Risico’s en mogelijke alternatieven

Bij iedere ingreep bestaat er een kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties bij een operatie, zoals nabloedingen, zwelling, trombose en infecties.

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, … komen slechts zelden voor (<1%).

De kans op een recidief van Morton’s neuroom is circa 15%.

Resultaat van operatieve behandeling van een Morton’s neuroom

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat gemiddeld genomen 79-86 % van de patiënten tevreden zijn met het eindresultaat op lange termijn.

Voorbereiding

In geval van een operatieve ingreep:

 • Dient u nuchter te zijn, dit wil zeggen niet eten of drinken gedurende 6uur voorafgaand aan de heelkundige ingreep.
 • Roken is ook niet toegestaan.
 • Preoperatieve onderzoeken (indien nodig) worden vooraf door de huisarts of in het ziekenhuis uitgevoerd.
 • Het is belangrijk dat u bepaalde individuele informatie zoals diabetes, allergieën, het gebruik van bloedverdunnende medicatie, e.a., op voorhand meldt aan uw behandelend arts, maar zeker ook aan de verpleegkundige bij opname in de dagkliniek.
 • U haalt op tijd krukken in huis, die u op de dag van de operatie meebrengt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via uw ziekenfonds of een thuiszorgwinkel.
 • Was de dag van de ingreep de operatiestreek grondig.
 • Draag losse, gemakkelijke kledij die u na de ingreep over het verband kunt trekken.

 

Contactgegevens

Dienst orthopedie

 

Campus Aalst

Moorselbaan 164 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 69

Fax: 053 72 46 46

Orthopedie.Aalst@olvz-aalst.be

 

Campus Asse

Bloklaan 5 1730 Asse

Tel: 02 300 63 30

Orthopedie.Asse@olvz-aalst.be

 

Campus Ninove

Biezenstraat 2, 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 60

Fax: 054 31 20 59

Orthopedie.Ninove@olvz-aalst.be

 

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11

orthopedie@olvz-aalst.be

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
orthopedie@olvz-aalst.be

Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11
orthopedie@olvz-aalst.be